“Deutz” dizel dwigateli üçin dizel goşa silindrli ýangyç sanjym nasosy BF2K75Z01

Gysga düşündiriş:

YS goşa silindrli ýangyç sepýän nasos, nasos korpusy adaty tehnologiýa bilen deňeşdirilende ýokary basyşly guýma kabul edýär, nasos korpusyna oturdylan flanes ýeň bölegi ýok edilýär, birleşdirilen bölekleri ulanyp, nasos korpusyna gönüden-göni oturdylan klapan oturgyjy Uzak möhletli işlemek sebäpli ýangyjyň syzmagy sebäpli könelmekden gaça duruň we bölekleriň sany azalýar, zähmet gurnamagyň bahasy azalýar we şowsuzlyk derejesi azalýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

bir silindrli ýangyç nasosy

Uelangyç sanjym nasosy awtoulag dizel hereketlendirijisiniň möhüm bölegidir.Fuelangyç sanjym nasosyny ýygnamak, adatça, ýangyç sepýän nasosdan, häkimden we bilelikde gurlan beýleki böleklerden durýar.Dizel ýangyç nasosynyň roly, ýangyjyň ýangyjyndan sorulmagy, oňa basyş etmegi we ýangyç üpjünçilik turbasyna eltilmegi, soňra bolsa ýangyç üpjünçiliginiň yzygiderli üpjün edilmegi üçin belli bir ýangyç basyşyny kesgitlemek üçin ýangyç basyşyny sazlaýjy bilen hyzmatdaşlyk etmekdir. ýangyç injektor burunDizel hereketlendirijisiniň her silindri ýokary basyşly ýangyç nasosy bilen enjamlaşdyrylandyr we her ýangyç nasosy bir silindriň burnuna ýangyç bermäge bagyşlanýar.Bu ulgamda hereketlendirijide birnäçe silindr bar, birnäçe ýokary basyşly ýangyç nasosy bar.YS 100-den gowrak ýangyç sepýän nasos öndürýär we iki patent bilen sylaglandy.

Aýratynlyklary

1. uelangyç dizel hereketlendirijisiniň iş tertibine laýyklykda üpjün edilýär we her silindre ýangyç üpjünçiligi birmeňzeşdir.
2. Her silindriň ýangyç üpjünçiliginiň öňe gidiş burçy deňdir.
3. Her silindriň ýangyç üpjünçiliginiň dowamlylygy deňdir.
4. fuelangyç basyşynyň döredilmegi we ýangyç üpjünçiliginiň bes edilmegi çalt bolup, damjanyň döremeginiň öňüni alýar.

bir silindrli ýangyç nasosy1

Arza

Dizel hereketlendirijilerinde we agyr tehnika enjamlarynda 100-den gowrak YS dizel dwigateli ýangyç nasoslary ulanylýar.Mysal üçin: Steyr, Cummins, oba hojalygy enjamlary, ekskawatorlar, Deutz hereketlendirijileri we ş.m.

bir silindrli ýangyç nasosy2

Jikme-jiklikler

OE NOOK: BF2K75Z01
Marka belgisi BF2K75Z01
Dizel dwigateli üçin gabat gelmek Deutz F2L511 / W.
Gabat gelýän plunger XZ75K63
Gabat gelýän klapan FZ5KA
Bukja öz içine alýar 1 Nasos

Bir silindrli ýangyç nasosy

Görnüşi Gabat gelýän komponentler Ölçegi (mm) Eltip bermek klapan tekjesi Gabat gelýän hereketlendiriji
Plunger Klapan
BF1A60Z01 XZ6A12 FZ5AB φ45 * 82.8 M12 * 1.5 R175 R180
BF1A70Z01 XZ7A12 FZ5AB φ45 * 82.8 M12 * 1.5 185 (Quanchai Rugao)
BF1A80Z01 XZ8A12 FZ5A φ45 * 82.8 M12 * 1.25 X195 (Taýçaý)
BF1A80Z02 XZ8A12 FZ5A φ45 * 82.8 M12 * 1.25 X195 (Laidong)
BF1A75Z01 XZ75A12 FZ5AB φ45 * 82.8 M12 * 1.5 EM190 (çuannei) 190 (Çangfa Çanglin)
BF1I80Z01 XZ8I45 FZ5I φ45 * 82.8 M12 * 1.5 S195
BF1I85Z01 XZ85I45 FZ5I φ45 * 82.8 M12 * 1.5 S1100 (Rugao Şifeng)
BF1K75Z01 XZ75K63 FZ5Ka φ36 * 82.8 M12 * 1.5 F1L511 / W.
BF1K80Y01 XY8K12 FZ5-155 φ38 * 82.8 M12 * 1.5 MWM-195
BF1AK85Z01 XZ85AK62 FZ6-173 φ45 * 82.8 M12 * 1.25 ZS1100 ZS1105
BF1AK90Z01 XZ9AK62 FZ6-173 φ45 * 84.35 M12 * 1.5 1105 1110
BFG1KD70Z01 XZ7KD63 FZ5KD φ34 * 76 M12 * 1.5 SQ186 (çalyşýan)
BF1A60Z02 XZ6050 FZ5AA φ45 * 82.8 M12 * 1.25 160 165F
BF1060Z03 XZ6A12A FZ5AB φ34 * 62 M12 * 1.25 170F 165F
BF1A70Z03 XZ7A12B FZ5AB φ45 * 82.8 M12 * 1.5 190 (Şunde)
BF1A75Z03A XZ75A12 FZ5A φ45 * 82.8 M12 * 1.5 190 (Linshu Jiangdong Changfa Changgong)
BF1060Z04 XZ6A12B FZ5AC φ34 * 62 M12 * 1.25 175F (Binhu)
BF1AD95Z01 XZ95AK62 FZ6-173 φ45 * 84.35 M12 * 1.5 1115 (Çangfa Jiangdong Şifeng Laidong AMEC)
BF1AD105Z01 XZ105AD20 FZ6A φ45 * 88 M12 * 1.25 SD1125 (Çaňçaý Çangfa Taýçaý)
BF1AD110Z01 XZ11AD74 FZ6AD φ48 * 114.5 M14 * 1.5 JD300 (Jiangdong)
BF1A70Z01D XZ7A12 FZ5AB φ45 * 82.8 M12 * 1.5 R185 (Chuannei Changfa Changgong)
BF2K80Y01 XY8K12 FZ5-155 φ56 * 82.8 M12 * 1.5 ZE295F
BF2K75Z01 XZ75K63 FZ5KA φ54 * 82.8 M12 * 1.5 F2L511 / W (Şiçaý)
BF1A60Z02 XZ6A13 FZ6AB φ45 * 82.9 M12 * 1.6 R175 R181
BF1A70Z02 XZ7A13 FZ6AB φ45 * 82.9 M12 * 1.6 186 (Quanchai Rugao)
BF1A80Z02 XZ8A13 FZ6A φ45 * 82.9 M12 * 1.26 X196 (Taýçaý)
BF1A80Z03 XZ8A13 FZ6A φ45 * 82.9 M12 * 1.26 X196 (Laidong)
BF1A75Z02 XZ75A13 FZ6AB φ45 * 82.9 M12 * 1.6 EM190 (çuannei) 191 (Çangfa Çanglin)
BF1I80Z02 XZ8I46 FZ6I φ45 * 82.9 M12 * 1.6 S196
BF1I85Z02 XZ85I46 FZ6I φ45 * 82.9 M12 * 1.6 S1101 (Rugao Şifeng)
BF1K75Z02 XZ75K64 FZ6Ka φ36 * 82.9 M12 * 1.6 F1L512 / W.
BF1K80Y02 XY8K13 FZ5-156 φ38 * 82.9 M12 * 1.6 MWM-196
BF1AK85Z02 XZ85AK63 FZ6-174 φ45 * 82.9 M12 * 1.26 ZS1100 ZS1106
BF1AK90Z02 XZ9AK63 FZ6-174 φ45 * 84.36 M12 * 1.6 1106 1110
BFG1KD70Z02 XZ7KD64 FZ6KD φ34 * 77 M12 * 1.6 SQ187 (çalyşýan)
BF1A60Z03 XZ6051 FZ6AA φ45 * 82.9 M12 * 1.26 161 165F
BF1060Z04 XZ6A13A FZ6AB φ34 * 63 M12 * 1.26 170F 166F
BF1A70Z04 XZ7A13B FZ6AB φ45 * 82.9 M12 * 1.6 191 (Şunde)
BF1A75Z04A XZ75A13 FZ6A φ45 * 82.9 M12 * 1.6 191 (Linshu Jiangdong Changfa Changgong)
BF1060Z05 XZ6A13B FZ6AC φ34 * 63 M12 * 1.26 176F (Binhu)
BF1AD95Z02 XZ95AK63 FZ6-174 φ45 * 84.36 M12 * 1.6 1116 (Çangfa Jiangdong Şifeng Laidong AMEC)
BF1AD105Z02 XZ105AD21 FZ7A φ45 * 89 M12 * 1.26 SD1126 (Çaňçaý Çangfa Taýçaý)
BF1AD110Z02 XZ11AD75 FZ7AD φ48 * 114.6 M14 * 1.6 JD301 (Jiangdong)
BF1A70Z02D XZ7A13 FZ6AB φ45 * 82.9 M12 * 1.6 R186 (Chuannei Changfa Changgong)
BF2K80Y02 XY8K13 FZ5-156 φ56 * 82.9 M12 * 1.6 ZE296F
BF2K75Z02 XZ75K64 FZ6KA φ54 * 82.9 M12 * 1.6 F2L512 / W (Şiçaý)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler