Adaty demir klapan gapagy

  • Bosch dizel CR ýangyç injektor klapan F2R J01 692 klapan toplumy üçin 692 seriýaly

    Bosch dizel CR ýangyç injektor klapan F2R J01 692 klapan toplumy üçin 692 seriýaly

    Adaty demirýol injektor klapan gapagy, klapan ýygnamagyň möhüm bölegidir.YS, umumy müşderiler üçin 692 seriýa, 130 seriýa, 334 seriýa, 051 seriýa, 033 seriýa, 349 seriýa, 306 seriýa, 1320 seriýa we 518wp seriýany öz içine alýan umumy demir ýol injektor klapan kapotlaryny 12 görnüş bilen üpjün edip biler.Dürli dizel ulaglarynyň hereketlendiriji sanjymlary üçin elýeterlidir.YS ýangyç injektor klapan gurnamasy, ýangyç sepilişine we ýangyjyň gaýdyp gelişine gözegçilik edende çalt jogap tizligine, ýangyç sepilişiniň mukdaryny we ýangyç sanjym wagtyna takyk gözegçilik edýär, bu ýangyç injektorynyň ömrüni gowulandyrýar we ulanyjynyň çykdajylaryny azaldýar.