Uelangyç nasos bölekleri

 • Cummins ýangyç nasosy üçin Bosch ýangyç basyşyny sazlaýjy ölçeg 0928400617

  Cummins ýangyç nasosy üçin Bosch ýangyç basyşyny sazlaýjy ölçeg 0928400617

  YS tarapyndan öndürilen Bosch ýangyç ölçeg birligi (ýangyç ölçeg klapany) dizel hereketlendirijisiniň ýangyç üpjünçiligi ulgamynyň iň möhüm böleklerinden biridir.Adaty demir ýol ulgamynyň basyş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýangyç demirýoluna girýän ýangyjyň mukdaryna gözegçilik edýär.demirýol basyşy datçigi bilen bilelikde demirýol basyşyna ýapyk görnüşli gözegçilik emele getirýär.

  YS tarapyndan öndürilen Bosch ýangyç ölçeg klapanynyň iňlis dilindäki gysgaltmalary ZME, MEUN, Delphi ulgamyna IMV klapan, Denso ulgamyna SCV klapan ýa-da PCV klapan diýilýär.

 • Mersedes Benz ýangyç nasosy üçin Bosch dizel ýangyç nasosy 2418425988

  Mersedes Benz ýangyç nasosy üçin Bosch dizel ýangyç nasosy 2418425988

  Dünýä müşderileri üçin dürli ulaglaryň ýangyç sepýän nasoslaryna we mehaniki enjamlaryna gabat gelýän YS-nyň 100-den gowrak görnüşi bar.YS plunger ýokary takyklyga eýedir we iş wagtynda çeýeligiň çeýeligini üpjün etmek bilen, bellenilen möhletde ýokary basyşly ýangyja pes basyşly ýangyç öndürip biler.Plungeriň ýeňindäki garşylykly hereketi, sanjym nasosynyň ýagy sorup, ýagy sorup almak wezipesini emele getirýär.