Toyota / Nissan dizel dwigateli üçin Denso CR ýangyç injektorlary 23670-30280

Gysga düşündiriş:

YS müşderilere dürli “Denso” görnüşli dizel ýangyç injektorlary bilen üpjün edýär.Bu sanjymçylar esasan Toyota, Nissan, Mitsubishi, Hyundai we ş.m. ulaglarda we Komatsu, Kubota we Jon Dir ýaly mehaniki enjamlarda ulanylýar.

YS umumy demir ýol ýangyç injektory ýokary sanjym basyşyna, gowy atomizasiýa täsirine, ýangyjyň tygşytlanmagyna, sesiň peselmegine we beýleki aýratynlyklaryna we ýokary öndürijiligine eýe.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Denso CR ýangyç injektorlary

YS Denso görnüşli umumy demirýol injektory, hereketlendirijiniň merkezi dolandyryş bölüminiň (ECU) signalyna laýyklykda nebit demirýolundaky basyşly ýangyjyň hereketlendirijiniň ýanýan kamerasyna sanjym edýär we sanjym wagtyny, degişli sanjym mukdaryny, sanjym re modeimini we sanjym derejesini deňeşdirýär. hereketlendiriji.

YS Denso görnüşiniň sanjymçylary esasan X1, X2, G2, G3 we G4-i öz içine alýar. Beýleki ýangyç injektorlary bilen deňeşdirilende, gysyş güýjüni, möhürleme häsiýetini we basyşa we bölejikleriň könelmegine garşy ukyplaryny ýokarlandyrdylar.Şol bir wagtyň özünde ýokary tizlikli jogap bermek ukyby, sanjym takyklygy we köp sanly sanjym ukyby hem ep-esli gowulaşdy.

Aýratynlyklary

YS Denso görnüşli umumy demir ýangyç injektory ýokary sanjym basyşyna, gowy atomizasiýa täsirine, ýangyjyň tygşytlanmagyna, sesiň peselmegine we beýleki aýratynlyklaryna we ýokary öndürijiligine eýe.

Denso CR ýangyç injektorlary1

Arza

YS Denso görnüşli ýangyç injektorlary esasan ýeňil we agyr söwda ulaglarynyň dizel hereketlendirijilerinde, gurluşyk tehnikalarynda we oba hojalyk maşynlarynda ulanylýar.YS, dünýädäki müşderilere ulaglar we enjamlar üçin dizel bölekleri bilen üpjün edýär.

Denso CR ýangyç injektorlary2

Jikme-jiklikler

Toyota / Nissan hereketlendirijisi üçin Denso dizel ýangyç injektorlary 23670-30280

OE

23670-30280

Gabat gelýän hereketlendiriji

Toyota Hiace 2KD-FTV
Toyota Hilux 1KD-FTV
Toyota Hilux 2KD-FTV
Toyota Land Cruiser 1KD-FTV

Burun gabat gelýän

DLLA155P1025

Analog, 23670-30280 bilen doly çalşylýar

095000-778X
23670-39185
23670-39215
23670-39315
23670-39310
23670-30140
23670-30220
23670-09070

Önümiň ýagdaýy

Täze

Denso ýangyç injektorlarynyň sanawy

OE .OK Bellik Arza
23670-0L020
23670-30370
23670-0L050
095000-829 #
095000-8220
095000-856 #
095000-592 #
23670-0L050 Toyota
23670-30050
095000-5880
095000-5881
095000-5660
23670-30050 Toyota
23670-30300
095000-7760
095000-7761
095000-7751
095000-7750
23670-39276
23670-30300 Toyota
23670-0L010
23670-0L070
23670-30240
23670-09360
095000-874 #
095000-593 #
095000-738 #
23670-0L070 Toyota
23670-0L090
294050-0521
23670-0L090 Toyota
23670-30400
295050-0460
23670-30400 Toyota
095000-778X
23670-30280
23670-39185
23670-39215
23670-39315
23670-39310
23670-30140
23670-30220
23670-09070
23670-30280 Toyota
23670-0L110
23670-30420
23670-09380
295050-054 #
295050-074 #
295050-081 #
23670-0L110 Toyota
095000-5550
095000-8310
5550 Hyundai
095000-5600
1465A041
1465A041 Mitsubishi
095000-6363
095000-6364
095000-6366
(8-97609788-3)
6367 Mitsubishi
095000-956x
1465A257
095000-749 #
1465A257 Mitsubishi
095000-811 #
095000-576 #
1465A054
1465A307
1465A054 Mitsubishi
095000-5471
095000-5470
095000-5473
095000-5474
095000-8900
095000-8901
095000-8902
095000-6373
095000-8903
095000-0660
(8-98284393-0)
0660 Mitsubishi / Isuzu
095000-6353
095000-6350
095000-6352
6353 Hino
095000-6593
095000-6590
095000-6591
095000-6592
095000-6594
095000-6593 Hino
095000-6480
095000-6481
095000-6482
RE529149
RE546776
RE528407
RE529149 Jon Deer
095000-6491
095000-6490
095000-6492
RE529118
RE529118 Jon Deer
095000-6310
095000-6311
RE530362
RE530362 Jon Deer
095000-534x
8-97602485-6
5345 Isuzu / Hino
095000-1211
095000-1210
1211 komatsu
095000-6070 6070 komatsu
095000-6640
6251-11-3200
6640 komatsu
9709500-751x 7510 Kubota
095000-9690 9690 Kubota
095000-5800
095000-5801
095000-5800 Ford
095000-7060
Miladydan öňki 6C1Q-9K546-m
095000-7060 Ford / Land Rover
095000-8940
RE543266
RE543266  
095000-5050
RE507860
5050 Jon Deer
23670-30310 23670-30310  
23670-30080 23670-30080  
23670-30290 23670-30290  
23670-30190
23670-30196
295050-0100
295050-0100 Toyota
095000-8060
095000-9770
23670-51040
23670-51041 Toyota
095000-7711
095000-9780
23670-51030
23670-51031 Toyota
23670-0L100
295050-0190
295050-0530
23670-0L100 Toyota
23670-30410
295050-0470
23670-30410 Toyota
095000-5007 5007  
095000-5650
16600-EB30E
16600-EB30E Nissan
095000-625X
16600-EB70D
16600-EB70D Nissan
RE530361
095000-632 #
RE530361  
295050-1520 1520  
095000-6244
16600-VM00A
095000-6244 Nissan
095000-0896
1465A367
1465A367  
095000-8340
8-97435030-0
8-98106693-1
8-98106693-2  
095000-698 #    
095000-6290    
095000-5226
095000-5220
095000-5221
23670-E0341
5226 Hino
095000-6120 6120  
095000-6140 6140  
095000-6280 6280  
095000-647 # RE529151 RE529151 Jon Deer
095000-6993 8-98011605-5  
295050-1170 1170  
095000-5511
8-97603415-8
095000-5512
095000-5517
8-97603415-8
095000-5513
5517/4158 Hitachi
095000-1560
8-98259287-0
  Hitachi
095000-1550
8-98259287-0
  Hitachi
23670-0E010 (G4)
295700-0550
  Toyota
23670-0E020 (G4)
295040-9440
295700-0560
  Toyota
295050-1050
16600-5X30A
  Nissan
RE524361
095000-5150
095000-7560
  Jon Deer
RE524362
095000-5160
  Jon Deer
RE524364
095000-519 #
  Jon Deer
RE524369
095000-0540
  Jon Deer
RE520333
095000-548 #
5480 Jon Deer
DZ100216
RE529117
095000-6500
RE529117 Jon Deer
DZ100218
RE532216
095000-8810
RE532216 Jon Deer
095000-5230   Jon Deer

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler