Adaty demir ýangyç burun burun

  • 095000-0760 / 5800 injektor üçin “Denso” ýangyç injektor burun ýapgysy burun burun 7 #

    095000-0760 / 5800 injektor üçin “Denso” ýangyç injektor burun ýapgysy burun burun 7 #

    YS kompaniýasy tarapyndan öndürilen dizel ýangyç injektory üçin üç sany burun saklaýan hoz bar: Bosch görnüşli burun ýapgysy, Denso görnüşli burun ýapgysy we Karter burun ýapgysy.

    Fuelangyç injektor korpusy, ýangyç injektor spacer bloky we iňňe klapan, ýangyç injektor burun ýapgysynyň üsti bilen tutuşlygyna ýygnalýar.

    YS ýangyç injektor burun saklaýan hozy hil taýdan ygtybarly, gurnamak aňsat we burun ýapgysynyň önümçiliginiň gowulaşmagy müşderileriň ykdysady çykdajylaryny azaldar.