Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Shandong YS Awtoulag bölekleri Tehnologiýa Co., Ltd.” dizel hereketlendirijileri üçin ýokary basyşly umumy demirýol ýangyç ulgamynyň böleklerini işläp düzmek, gözlemek we öndürmek bilen meşgullanýar.Esasy önümler CR ýangyç injektor gurnama, CR injektor burun, CR dolandyryş klapan we CR ýokary basyş çäklendiriji klapan, CR solenoid klapan, piezo klapan, CR klapan gurnama we beýleki degişli enjamlar.YS kompaniýasy agyr dizel hereketlendirijileri, täjirçilik ulaglary we gurluşyk tehnikasy ulaglary üçin iň oňat hilli ýangyç ulgamynyň esbaplaryny üpjün edýär.

Kompaniýanyň adaty önümi, oba hojalygy tehnikasy üçin ýangyç nasosy, ýyllar boýy täzelenip, Europeanewropaly müşderiler tarapyndan makullandy.

hakda
6f96ffc8

Içerde we daşary ýurtlarda belli dizel hereketlendiriji kompaniýalarynyň köpüsi biziň bilen ýakyn hyzmatdaşlykda.Biz olary iň gowy üpjün ediji we amaly ýangyç ulgamy çözgütleri bilen üpjün edýäris.

Kompaniýanyň ähli işgärleri az mukdarda zyňyndylara, pes seslere, ýokary öndürijilige we her dürli ulag üçin ýeňil hapalanmaga ygrarlydyrlar we dizel elektrik pudagy üçin yzygiderli tagalla ederler we has gowy dünýä döretmek üçin iň uly goşant goşarlar.

Önümleriň ýokary hilini üpjün etmek üçin Germaniýada ýokary takyk önümçilik enjamlary, synag enjamlary we ökde operatorlar satyn alyndy, YS-nyň ýangyç önümleri sözüň hemme ýerinde gowy satylýar.

Toparymyz (1)

Toparymyz

Biziň kompaniýamyz, dizel hereketlendirijileri we şuňa meňzeş komponentler üçin ýokary basyşly umumy demirýol ýangyç sepiş ulgamlaryny gözlemek we ösdürmek we öndürmek bilen meşgullanýan 20-den gowrak adamdan ybarat tehniki hyzmat we satuw toparyny döretdi,tomüşderileriň ulaglary üçin energiýa tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak üçin iň oňat çözgütleri üpjün ediň.

Önümlerimiz

Toparymyz (2)

Müşderimize umumy demir ýol ýangyç injektory, CR injektor burun, CR dolandyryş klapan, CR ýokary basyş çäklendiriji klapan, CR solenoid klapan, piezo klapan, CR klapan gurnama, CR ýuwujy, CR ölçeg klapan, injektor burun spacer, ýangyç nasosy, nasos bilen üpjün edip bileris plunjer, umumy demirýol abatlaýyş enjamlary we ş.m.

şahadatnama (2)
şahadatnama (1)