YS Täze peýdaly model patentlenen önümler bazara çykarylýar

Patentlenen önüm goşa silindrliýangyç sanjym nasosyYS kompaniýasy tarapyndan köp ýyl bäri işlenip düzülen beden 2023-nji ýylyň aprelinde bazara çykaryldy.

Bu görnüşdäki häzirki önümlerde möhürleýji halka aňsat zaýalanýar;has köp bölekleri gurnamaly we sökmeli, bu bolsa şowsuzlyk ähtimallygyny ýokarlandyrýar;üstesine-de, gaýtadan işlemek proseduralary çylşyrymly we kyn, zähmet we maddy sarp etmek birneme uly.

Peýdaly model önümi goşa silindrli ýangyç sepýän nasos korpusy ýokarda görkezilen tehniki meseleleri çözýär.Pressureokary basyşly guýma uzak möhletli işlemek sebäpli könelmekden we ýag syzmakdan gaça durýar.Şol bir wagtyň özünde bölekleriň sanyny azaldýar, zähmet gurnama çykdajylaryny azaldýar we şowsuzlyk derejesini peseldýär.Mundan başga-da, eksantrik uzalmanyň kontakty, ulanylýan ýagyň mukdaryny tygşytlaýan ýangyç sepýän nasosdan sepilen ýagyň mukdaryny sazlamak üçin herekete getirip biler.

YS, dizeliň beýleki esasy önümleriýangyç injektorlary、 Dürliýangyç injektor bölekleriýangyç nasosybölekleri weabatlaýyş enjamlaryMart aýyndan bäri satuwda düýpli ösüş boldy we isleg üpjünçilikden ýokary boldy.Iň oňat hilli, gysga eltiş wagty we ajaýyp hyzmat bilen YS kompaniýasy bazary çalt eýeledi.

habarlar
habarlar

Iş wagty: Maý-12-2023